ASFAT, 27 askerî fabrika ve 3 askerî tersanenin nitelikli ve alanında uzman işgücü ile 30 yılı aşkın inşa, modernizasyon, tamir, bakım ve idame tecrübesine sahiptir.

ASFAT, eş zamanlı olarak askeri fabrikalar ve tersanelerin imkân, kabiliyet ve kapasitelerini iyileştirerek operasyonel mükemmelliği geliştirmeyi de amaçlamaktadır.

“Devletten-Devlete” anlaşma yapma yetkisine sahip olan ASFAT A.Ş., savunma endüstrisinde yer alan şirketlerin ihracata yönelik olası sorunlarını çözme yönünde etkin bir rol üstlenmektedir.

Çözümler

Yüksek teknoloji odaklı çalışmak, kalifiye yetenek ve nitelik önceliğimiz

27

Askeri Fabrika

3

Askeri Tersane

30

Tecrübe
https://www.youtube.com/watch?v=KZFcLJGqRcI

MİLGEM öncü rolünü Pakistan’da da sürdürüyor