ASFAT Üst Yönetim

Esad AKGÜN
CEO

Ahmet MERT
Genel Müdür Yardımcısı

Ahmet TUNÇAY
Genel Müdür Yardımcısı

Bülent ŞAFAK
Genel Müdür Yardımcısı