Vizyon & Misyon

VİZYONUMUZ

Savunma sanayi başta olmak üzere kuruluş amacına uygun seçilmiş tüm alanlarda, kendisinin veya paydaşları ile birlikte geliştirdiği yüksek teknoloji odaklı ürün, platform ve sistemleri, kanunla belirlenmiş özel ticari imtiyazlarını da en üst düzeyde kullanarak geliştireceği özgün ticari modeller ile katma değere dönüştürebilen, gerek yurt içinde ve gerekse yurt dışında rekabet gücü yüksek, adı marka olan bir şirket olmak.

MİSYONUMUZ

Ülke ihtiyaçlarının azami seviyede karşılanması, ihracat performansının en üst düzeye çıkartılması maksadıyla, müstakilen veya paydaşlarıyla birlikte, askeri fabrika ve tersanelerin imkân ve kabiliyetlerini geliştirecek ve yeteneklerini özgün ürün ve katma değere dönüştürecek ticari çözümler üretmek. Mevcut olan ve ortaya çıkacak yüksek teknoloji ürün, platform ve sistemleri ekonomiye kazandırmak. İhale muafiyeti, devlet garantisi verebilme ve doğrudan, devletten devlete satış dâhil, kanunla sahip olduğu özel ticari imkanları kullanmak suretiyle bunların yurt içi ve yurt dışı satışına ilişkin rekabet gücü yüksek çözümler üretmek.

DEĞERLERİMİZ

  • Doğruluk, üstün iş ahlakı ve dürüst çalışma ilkelerine bağlılık vazgeçilmez çıkış noktamızdır.
  • Yüksek teknoloji odaklı çalışmak, kalifiye yetenek ve niteliğe öncelik vermek temel düsturumuzdur.
  • Müşteri memnuniyetini esas alan çözüm odaklı çalışmalarımızla, faaliyet alanlarımızda daima “en iyi olmak” öncelikli hedefimizdir.
  • Amacımız sürekli gelişmek için kaynak ve değer yaratmaktır.
  • Varoluş nedenimiz ise öncelikle Türkiye ve müteakiben tüm Dünya için en üst düzeyde fayda ve katma değer sağlamaktır.