ASKERİ FABRİKALAR

Askeri Fabrikalar Genel Müdürlüğü 2016 yılında kurulmuştur. Organizasyonunda; Türkiye’nin çeşitli bölgelerine yayılmış, 8 adet Ana Bakım Fabrika Müdürlüğü, 12 adet Bakım Fabrika Müdürlüğü, 3 adet Hava Bakım Fabrika Müdürlüğü, 3 adet Dikimevi Müdürlüğü ve bir adet İlaç Fabrikası Müdürlüğü olmak üzere toplam 27 askeri fabrika bulunmaktadır.

Askeri Fabrikalar Genel Müdürlüğü, bünyesinde bulunan 27 askeri fabrikayla, kuvvet komutanlıklarının harbe hazırlık düzeyini üst seviyede tutmak için envanterdeki sistemlerin imalat, bakım, onarım, yenileştirme, modernizasyon, tadilat vb. faaliyetlerini gerçekleştirmektedir. Askeri fabrikalar bu faaliyetleri, söz konusu sistemler konusunda üst seviyede bilgi birikimine sahip yaklaşık 20.000 kişilik nitelikli insan gücü ve teknolojik altyapısı ile gerçekleştirmektedir.

Ayrıca, askeri fabrikalarımızda var olan imkan ve kabiliyetlerin yurt içi sanayii ile entegre edilmesi; buralarda yer alan kapasitenin, fabrikaları asli görevi olan TSK’yı destekleme vazifesini aksatmadan ekonomiye kazandırılması amaçlanmıştır.

Askeri fabrikaların yurt içi sanayii ile entegrasyonu sayesinde; TSK’nın modernizasyonu ve yurt dışına bağımlılığın azaltılması doğrultusunda daha etkin tedbirlerin alınması hedeflenmektedir.

Askeri fabrikalar tarafından kara ve hava sistemlerine yönelik olarak üretilen bu ürün ve hizmetler aşağıda özetlenmiştir:

  • T-155 Kundağı Motorlu Fırtına Obüs ve Poyraz Mühimmat Aracı üretimi,
  • Ana muharebe tankı, kundağı motorlu obüs, zırhlı muharebe aracı vb. paletli araçların modernizasyonu,
  • Helikopter ve uçaklar ile bunlara ait motor ve diğer alt sistemlerin depo seviyesi bakımları,
  • Kara havacılık ve havacılık sistemlerinin yapısal, aviyonik vb. çeşitli modernizasyon faaliyetleri,
  • Envanterdeki tüm bu sistemler için yedek parça üretimi; balistik, klasik optik, palet ve yürüyüş aksamı tasarım ve imalatı,
  • Silah/sistemlerin teknik yönetim sorumluluğu,
  • Hava platformlarına silah sistem geliştirme/entegrasyon; aviyonik entegrasyon, uçak yapısal tasarım ve analiz faaliyetleri,
  • Kalibrasyon.